Categories: Članki
      Date: Sep 24, 2010
     Title: Virtualna »realnost« in tehnologija – svet raziskav zase?
Sept. 24., 2010

Predavanje na mednarodni znanstveni konferenci, september 2010 – objavljeno v Hard reality of Dream Society

Sveta brez interneta in tehnologije, niti vsakdanjika brez njune uporabe, si danes ne moremo več predstavljati. Na prvi pogled deluje, kot da ne moremo obstajati brez tehnologije - ali velja tudi obratno? Tehnologijo so ustvarili ljudje in za ljudi- ti dejstvi nista vprašljivi. Postavlja pa se vprašanje, koliko se jima približamo v vsakdanji realnosti, ko smo ljudje v stiku s tehnologijo. Kako resnična je resničnost virtualnega sveta?  Sta virtualni in realni svet dve različni entiteti, in če- se ju lahko kot taki tudi raziskuje; kot dva različna svetova, ki nimata dosti skupnega?


V predavanju so predstavljeni argumenti, da ni zadovoljivo in zadostno raziskovati aktivnosti in vedenje spletnih uporabnikov  le tedaj, ko uporabljajo internet, da bi tako lahko dobili vpogled v njihove prihodnje dejavnosti. Potrebno je več; bolj poglobljene, drugačne raziskave in metodologije, ki omogočajo pridobiti navedene podatke in informacije -  to so antropološke raziskave.

Uporaba »klasičnih«, »tradicionalnih« metodologij v marketingu, raziskavah tehnologije in vedenja spletnih uporabnikov (ankete, sledenje uporabnikov itd.) velikokrat ne zadostuje in ne omogoča predvideti bodoče aktivnosti in nakupne odločitve uporabnikov. Prav tako tudi uporabniška testiranja (t.i. usability testing) in postavljanje vprašanj uporabnikom o tem, kakšen software (oz. program) si želijo in kaj pričakujejo od tehnologije, ponavadi ne zadostuje za to, da bi na podlagi odgovorov dejansko lahko tudi izdelali uporabnikom prijazne tehnološke proizvode. To in več je predstavljeno v predavanju, skupaj s študijami primerov antropoloških in drugih raziskav o oblikovanju in uporabi tehnologije in interneta v poslovanju in tudi v vsakdanjem življenju.