Categories: Po svetu
      Date: Mar 28, 2011
     Title: Kompleksno ozadje v razmišljanju (bodočega) kupca: »Kupiti, izbrati, uporabiti nek izdelek, ali pač ne?«
Odločitev za nakup oziroma uporabo nekega izdelka oz. blagovne znamke presega cilj; funkcionalnost oziroma uporabnost tega izdelka za uporabnika. »Razlogov in vzvodov za nakup je veliko več: vzpostavljanje kulturnih norm, emocionalnih vezi in identitete«, pravi antropolog Gavin Johnston.

Poznavanje tega nakupnega ozadja nam omogoča razviti nove, napredne načine ciljanja in nagovarjanja (bodočih) kupcev našega izdelka, oziroma uporabnikov naše blagovne znamke; nagovarjanja tako funkcionalnega kot tudi simbolnega dela nakupne odločitve.
 
Odločitev za nakup oziroma uporabo nekega izdelka oz. blagovne znamke presega cilj; funkcionalnost oziroma uporabnost tega izdelka za uporabnika. »Razlogov in vzvodov za nakup je veliko več: vzpostavljanje kulturnih norm, emocionalnih vezi in identitete«, pravi antropolog Gavin Johnston.

Poznavanje tega nakupnega ozadja nam omogoča razviti nove, napredne načine ciljanja in nagovarjanja (bodočih) kupcev našega izdelka, oziroma uporabnikov naše blagovne znamke; nagovarjanja tako funkcionalnega kot tudi simbolnega dela nakupne odločitve.

Na (odločitve za) nakup je potrebno gledati skozi prizmo tega, kako ljudje pripisujejo pomen (določenim stvarem, izdelkom ipd.) v nekem kontaktu oz. stiku, kako dojemaljo in predstavljajo sebe (torej s čim se identificirajo) ter kako pojmujejo in definirajo situacije, v katerih se znajdejo.

Več na:http://www.aipmm.com/html/newsletter/archives/000364.php