Categories: Članki
      Date: Apr  2, 2008
     Title: Raziskave s poslovno antropologijo kot orodje za razumevanje uporabnikov 

Predavanje na mednarodni konferenci »Society for Technical Communication – STC«

Informacijske tehnologije uporabljajo ljudje, in zavedanje tega dejstva je ključnega pomena pri poslovanju. Pri razvoju rešitev IT torej ni več vprašanje: »Kakšne lastnosti naj ima storitev ali proizvod, da bo uporabnikove želje in potrebe kar najbolj zadovoljil?, temveč: »Kako proizvesti in ponuditi takšno storitev ali izdelek, da jih bodo uporabniki dejansko tudi  uporabljali?«. Najti pravi odgovor na to vprašanje pa vodi k oblikovanju uporabnikom prijazne tehnologije in posledično k maksimalnemu povračilu investicije.Predavanje na mednarodni konferenci »Society for Technical Communication – STC«

Informacijske tehnologije uporabljajo ljudje, in zavedanje tega dejstva je ključnega pomena pri poslovanju. Pri razvoju rešitev IT torej ni več vprašanje: »Kakšne lastnosti naj ima storitev ali proizvod, da bo uporabnikove želje in potrebe kar najbolj zadovoljil?, temveč: »Kako proizvesti in ponuditi takšno storitev ali izdelek, da jih bodo uporabniki dejansko tudi  uporabljali?«. Najti pravi odgovor na to vprašanje pa vodi k oblikovanju uporabnikom prijazne tehnologije in posledično k maksimalnemu povračilu investicije.

Raziskave s poslovno antropologijo so osredotočene na odkrivanje avtentičnih informacij o uporabniku; njegovih potrebah in zahtevah oziroma pričakovanjih. Ta predstavitev bo razkrila vpogled v metodologijo in v prednosti raziskav s poslovno antropologijo, ki so sicer v svetu med najbolj uporabljenimi raziskavami o vedenju uporabnikov.

Medtem ko imajo Microsoft, Intel, IBM in ostala podjetja že svoje lastne skupine antropologov za raziskovanje in zagotavljanje podatkov o njihovih uporabnikih, pa je uporaba antropoloških raziskav v poslovanju v Evropi še vedno dokaj nepoznana.
Ta predstavitev vključuje študije primerov o tem, kako IT podjetja uporabljajo antropološke raziskave, da bi tako njihove poslovne rešitve kar najbolj približali dejanskim potrebam njihovih uporabnikov.